SeaDance
DRUŠTVO PREPORUKA

NIKŠIĆ: Raspored isključenja vode prigradskim naseljima

Foto: Facebook

U Nikšiću danas počinju sa najavljenim isključenjima prigradskih naselja sa vodovodne mreže.

Isključenja će se vršiti po utvrđenom rasporedu u vremenskom intervalu od 18 sati tekućeg do 7 sati narednog dana i to u ciklusima (svaki treći dan ista grupa).

– Još jednom podsjećamo i apelujemo da je nedovoljan dotok vode sa vodoizvorišta Vidrovan, da se već duže u sistemu obezbjeđuje dodatna količina vode sa bunarskih postrojenja Poklonci maksimalnim kapacitetom i da je zbog pada nivoa u funkciji četiri, od pet mogućih, bunarskih pumpi, da je potrošnja u prigradskim naseljima enormno velika, da nema trenda pada uprkos apelima i da je zbog ovakve situacije ugrožena stabilnost i pouzdanost sistema vodosnabdijevanja – navodi se na sajtu JP Vodovod i kanalizacija.

Prva grupa – Kočani, Studenca, Kapino Polje, Poljica i Vitalac, Grebice Mokra Njiva, Glibavac, Miločani, Zavrh, (isključenja 23. oktobar).

Druga grupa – Kličevo, Straševina, Bogetići, Trebješka ulica, Ozrinići

Treća grupa – Humci, Ćemenca, Rubeža, Oštrovac, Dragova Luka

Za isključenu grupu obezbijeđeno je vozilo sa pitkom vodom koja će biti dostavljena pozivom na broj 067/608-236.

Izvor: Vijesti.me