DRUŠTVO SLAJDER

MILICA GARČEVIĆ, UČITELJICA: Autoritet ima onaj učitelj koji zna da podstakne učenike, ima rezultate, uporan je i strpljiv u ostvarivanju ciljeva

Svjetski dan učitelja i učiteljica obilježava se sutra, kada se, između ostalog, ukazuje na dragocjenost ove profesije, koja je jedna od najvažnijih za ukupan razvoj društva. Iz Ministarstva prosvjete su kazali za MNE magazin da u crnogorskim školama radi oko 2.000 učitelja/ica.
Praksa je da se na ovaj dan učiteljicama i učiteljima obezbijedi podrška, a ovaj praznik proglasio je UNESCO  1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine kada je potpisana Preporuka o statusu učitelja.

Izazovi
Učiteljica u podgoričkoj Osnovnoj školi ,,Pavle Rovinski“ Milica Garčević smatra da se dobri učitelji rađaju. Ona je u razgovoru za MNE magazin ispričala da je oduvijek maštala o ovom poslu.
– Jako je važna ljubav prema poslu i učenicima. Moramo da budemo odgovorni i puni strpljenja – rekla je ona.
Mnogi, kako kaže, filozofi, psiholozi, pedagozi, sociolozi, književnici su se bavili istraživanjem i opisivanjem ličnosti i stručnosti učitelja. Ističe da saznanja Korela i Herburgera o tome da učenici mlađeg školskog uzrasta uče zbog onog koga vole, još više ukazuju na važnost učitelja/ljica u odrastanju učenika.
– Od načina rukovođenja grupom učenika umnogome zavisi atmosfera u njoj koja je jedan od preduslova za kvalitetno usvajanje znanja i razmjenu informacija. Plansko, organizovano i kontinuirano osposobljavanje učenika za međusobnu komunikaciju, komunikaciju sa okruženjem i za komunikaciju na relaciji učenik – učitelj je takođe jedan od njegovih zadataka. Učitelji su i pokretači demokratskih odnosa u školi kroz predlaganje, planiranje i realizovanje aktivnosti namijenjenih učenicima. Autoritet u učionici, školi, sredini ima onaj učitelj koji zna da na pravi način podstakne učenike na rad, onaj koji ima rezultate u radu i koji je uporan i strpljiv u ostvarivanju ciljeva – precizirala je Gačević.

Uvažavanje
Za učenike i roditelje je, prema njenim riječima, veoma važna komunikacija sa školom još od prvih školskih dana. Ona smatra da komunikacija treba da se zasniva na međusobnom uvažavanju, poštovanju različitosti, toleranciji.
– Stalna interakcija, razmjena znanja, ideja, iskustava između učenika međusobno, učitelja učenika i roditelja, razvoj kritičkog mišljenja, razvoj slobode i samodiscipline kod učenika, jačanje težnje učenika za samoaktuelizacijom su još neke od učiteljevih uloga – istakla je naša sagovornica.
Učitelj je i posrednik između izvora znanja i učenika.
– Njegov odnos prema učenju i knjizi može da pokrene učenike na čitanje knjiga, razvijanje ljubavi prema čitanju, dublju analizu postupaka književnih likova, pravljenje sopstvene biblioteke kod kuće i u školi. Složenost učiteljskog poziva se ogleda u tome što je za rad neophodno dobro poznavanje programskih sadržaja različitih nastavnih predmeta kao i nauka iz kojih su proistekli. Neophodno je da se znanja na pravi način prenesu učenicima, probudi radoznalost i razvije istraživački duh. Od učitelja se očekuje da kontinuirano prati rad i napredak učenika prilagođavanjem rada individualnim sposobnostima svakog od njih. Zbog toga je važno i poznavanje zakonitosti razvoja djece ranog osnovnoškolskog uzrasta. U vrijeme najintezivnijeg razvoja djece učitelji prilagođavaju, prate i podstiče, ohrabruju učenike i kreiraju vaspitno-obrazovni proces – rekla je ona.

Pored toga što je, kako kaže, posao učitelja veoma složen, on može biti i težak zbog velikog broja učenika u odjeljenju, rada u kombinovanim odjeljenjima, poteškoća koje se mogu javiti u samom razvoju kod pojedinih učenika. Pospješivanje težnje kod učenika za samoaktualizacijom u razrednoj nastavi je, prema riječima Garčević, moguće, ali zahtijeva posebno razvijeno interesovanje za učenike.
– Što podrazumijeva dobro poznavanje svih osobina i razumijevanje učenika od strane učitelja, teže se ostvaruje zbog psihofizičkih mogućnosti ovog uzrasta. Razvoj ličnosti je dugotrajan proces i ne teče uvijek ravnomjerno kod svih učenika – istakla je ona.
Garčević kaže i da je uloga učitelja da identifikuje i usmjeri učenike koji imaju prepreke u razvoju, kao i one koji ispoljavaju posebnu zainteresovanost za neki sport, umjetnost, pojedina područja nauke. Praćenje inovacija u različitim oblastima života, vaspitno-obrazovnom procesu, primjena inovacija i stalno traganje za najučinkovitijim nastavnim metodama rada sa djecom iz različitih nastavnih predmeta je, takođe, jedan od brojnih zadataka učitelja.
– Zbog topline, ljubavi i pažnje koju učitelji dobijaju od svojih učenika, može se reći da je posao učitelja, pored svoje složenosti i težine, ujedno i jedan od najljepših poslova u društvu – rekla je ona.
Za Tolstoja, podsjeća Garčević, savršen učitelj je samo onaj koji uspije da sjedini ljubav prema poslu i učenicima.
N.Đ.