DRUŠTVO PREPORUKA

UIP: Nezakonito ambalažu računati u težinu proizvoda

Ilustracija

Tržišni inspektori su ove godine 171 put kaznili trgovačke kompanije zbog toga što su i materijal za pakovanje uračunavale u težinu proizvoda mesa, mesnih proizvoda, sireva, voća i povrća i time prekršili Zakon o zaštiti potrošača, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP).

Iz Uprave i Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) su kazali da su relativno rijetki prigovori potrošača koji se odnose na ta kršenja njihovih prava.

-Inspektori su zbog toga što su trgovci u neto masu robe uračunavali težinu materijala za pakovanje, u prvih osam mjeseci, trgovcima izdali 171 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 53,5 hiljada eura – kazali su iz UIP-a.

Predstavnici Uprave nijesu precizirali koje su trgovačke kompanije kažnjene ove godine zbog tog prekršaja.

Oni su naveli da su inspekcijski organi dobijali žalbe potrošača koje su se odnosile na to da trgovci pri pakovanju robe uračunavaju težinu materijala za pakovanje.

Međutim, kako su naveli, takvih prijava nije bilo u velikom broju.

Inspektori, pored inspekcijskih pregleda po inicijativama potrošača, obavljaju i redovne inspekcijske preglede u kojima se, pored ostalih obaveza trgovaca iz Zakona o zaštiti potrošača, kontroliše i da li trgovac u neto masu robe uračunava težinu materijala za pakovanje.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove obaveze iz Zakona o zaštiti potrošača obavlja UIP preko tržišnih inspektora.

-Od početka godine do kraja avgusta tržišni inspektori su u redovnom nadzoru u preko 190 kontrola obavili i provjeru da li se trgovci pridržavaju te propisane obaveze – saopštili su predstavnici Uprave.

Iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) je saopšteno da je članom 22 Zakona o zaštiti prava potrošača predviđeno da je trgovac dužan da obezbijedi potrošaču odgovarajući materijal za pakovanje u skladu sa vrstom i svojstvima robe, kao i da se u neto masu robe ne smije uračunavati težina materijala za pakovanje.

-Članom 179. ovog zakona je predviđena kazna u iznosu od 500 do pet hiljada eura, za trgovca kompanije koji prekrši navedenu odredbu, kao i kazna od 100 do hiljadu eura, za pojedinca, odgovornu osobu u preduzeću – kazali su predstavnici CEZAP-a.

U CEZAP-u su, kako su precizirali iz te organizacije, relativno rijetki prigovori koji se odnose na ta kršenja prava potrošača.

 

Izvor: Pobjeda