DRUŠTVO PREPORUKA

CRNA GORA: Od danas zabranjena upotreba duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru

U Crnoj Gori danas stupa na snagu Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenom prostoru, a u slučaju kršenja ove odredbe, može se izreći kazna i do 20 hiljada eura.

Usvajanjem novog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, prestaje da važi Zakon o taksama, pa više neće biti moguće plaćati takse da bi u nekom dijelu objekta bilo dozvoljeno pušenje.

Novim zakonom nije dozvoljeno pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće.

Takođe, Zakonom je predviđeno da postoji mogućnost određivanja posebnog dijela prostora koji vlasnik, odnosno korisnik odredi isključivo za tu namjenu. Zakonom su jasno propisani uslovi izolacije, površine, pozicije i opreme tog dijela prostora. Prostorija mora da bude izolovana na način da nije moguć protok duvanskog dima u ostali dio prostora, a površina ne smije da bude manja od deset metara kvadratnih, da zauzima više od 20 odsto radnog, odnosno javnog prostora i ne smije da bude namijenjena za prolaz u druge prostore.

U Zakonu je precizirano da je za nadzor nad njegovim sprovođenjem zaduženo Ministarstvo zdravlja. Poslove inspekcijskog nadzora obavljaće inspektori nadležni za oblasti na koje se odnose mjere ograničenja i zabrane upotrebe duvanskih proizvoda, u skladu sa zakonom, i to sanitarni, zdravstveni, tržišni i turistički inspektor.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović ranije je saopštio da u našoj državi od raka pluća oboli oko 400 osoba godišnje, a da liječenje jednog pacijenta, prema podacima iz 2015. godine, košta oko 70.000 eura.