PREPORUKA ZDRAVLJE

AGENCIJA ZA LJEKOVE: Lijek Lemtrada za multiplu sklerozu izaziva infarkt

Ilustracija

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) upozorila je zdravstvene radnike da lijek “lemtrada”, koncentrat za rastvor za infuziju koji se koristi za liječenje multiple skleroze, može da izazove ozbiljne kardiovaskularne neželjene reakcije, moždani udar i infarkt.

Iz CALIMS-a ističu da pomenuta terapija izaziva i oštećenje jetre i bolesti pluća, kao i da ima slučajeva novootkrivenog autoimunog hepatitisa i hemofagocitne limfo histiocitoze, koji uključuju i smrtne slučajeve.

-Evropska agencija za ljekove (EMA) radi na procjeni odnosa koristi i rizika lijeka ‘lemtrada’ (alemtuzumab), a do završetka ove procjene dogovorene su mjere i liječenje da kod novih pacijenata smije da se započne samo kod odraslih kod kojih je relapsnoremilentna multipla skleroza (RRMS) visoko aktivna, bez obzira na potpuno i odgovarajuće sprovedeno liječenje pomoću barem dvije druge terapije koje mijenjaju tok bolesti, ili kod odraslih pacijenata sa visoko aktivnom RRMS kod kojih su svi drugi DMT kontraindikovani ili na drugi način neprikladni – navode iz CALIMS-a.

Pacijentima koji se liječe lijekom “lemtrada”, kako je pojašnjeno, treba pratiti vitalne znake, uključujući krvni pritisak, prije i periodično tokom primjene infuzije.

-U slučaju klinički značajnih promjena vitalnih funkcija, treba razmotriti prestanak primjene infuzije i dodatno praćenje, uključujući i EKG. Potrebno je provjeriti funkciju jetre prije i tokom liječenja. U slučaju pojave simptoma oštećenja jetre ili drugih ozbiljnih imunološki posredovanih reakcija, liječenje se smije nastaviti tek nakon pomnog razmatranja – ističu iz Agencije.

Iz Agencije za ljekove navode da pacijente treba savjetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć ako primijete pojavu simptoma u roku od nekoliko dana nakon infuzije ili simptome oštećenja jetre.

Nakon tri dana nastupa neželjena reakcija

Iz Agencije ističu da navedene neželjene reakcije mogu da se pojave nakon bilo koje doze tokom liječenja.

-U većini slučajeva vrijeme do pojave neželjenih reakcija bilo je unutar jedan do tri dana nakon primjene lijeka ‘lemtrada’. Pacijente treba obavijestiti da obrate pažnju na znake i simptome, te ih treba savjetovati da potraže hitnu medicinsku pomoć ako se pojavi bilo koji simptom – navode iz Agencije.

 

Izvor: Dan