DRUŠTVO PREPORUKA

CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM: Kraći put od prijave kvara do njegovog otklanjanja

Trafostanica Podgorica 4 dobila je novo ruho. U njoj je urađena kompletna rekonstrukcija prostorija. Cilj rekonstrukcije prvenstveno je bio da se obezbijede boji uslovi za rad u dispečerskom centru 10 kV Regiona 2.

Potreba se javila naročito zbog planiranih aktivnosti koje podrazumijevaju uvođenje Cetinja u način upravljanja kako se to radi sa Podgoricom, Danilovgradom i Tuzima, a koje obuhvata Region 2. Zbog toga je bilo potrebno napraviti adekvatan prostor za sve šeme kojima Crnogorski elektrodistributivni sistem CEDIS raspolaže, a vezane su za navedena područja.

-To je bio prvobitni razlog započinjanja adaptacije, ali se projekat kasnije proširio i na druge prostorije, sve sa ciljem bolje organizacije rada. Tu na prvom mjestu mislim na preseljenje dispečera za 0.4 kV, odnosno preseljenje kolega i centrale putem koje se koji primaju kvarove. Od prije par dana, dispečerski centri Regiona 2 nalaze se u istoj zgradi, što omogućava lakšu komunikaciju i organizaciju kojom se podiže efikasnost poslovnih aktivnosti. U krajnjem, rezultat je skraćivanje procesa od prijave kvara do njegovog otklanjanja. Dakle, sve urađeno imalo je za cilj bolju organizaciju, komunikaciju i, u konačnici, ono što je najbitnije benefite za krajnje korisnike, jer su sada pravovremeno i mnogo bolje obaviješteni o samom prekidu na dijelu mreže sa koje se napajaju – kazala je šefica Službe za upravljanje mrežom Regiona 2 Ivana Šljukić.

Realizacijom ovih aktivnosti, korisnici sistema imaju precizniju i tačniju informaciju o problemu na dijelu mreže sa koje se napajaju i to već pri samom pozivu dežurnog broja. Ovime je ispunjen krajnji cilj da korisnici budu zadovoljniji uslugom koju pruža CEDIS.

-U toku je realizacija projekta ugradnje brojila sa daljinskim očitavanjem na svim 10 i 35 kV ćelijama, a koja će, pored svoje osnovne funkcije, slati i informaciju u slučaju ispada dijela mreže. To će, uz odgovarajući softver koji je trenutno u pripremi, doprinijeti bržem lociranju mjesta kvara i umnogome skratiti beznaponske pauze – naglašava Šljukić.

Koliko je kompleksan posao dispečera, objasnili su iz CEDIS-a na primjeru same prijave kvara.

-Postupak prijave je sljedeći. Prvu informaciju o prekidu na mreži dobijamo od korisnika prijavom dežurnoj službi na poznate brojeve telefona za Podgoricu, Danilovgrad, Tuzi i Cetinje: 020/633979, 020/622-773 i 067/240-018. Zatim dispečer za 0.4 kV poziva dispečera za 10 kV kako bi se utvrdio razlog prekida. Nakon toga, dispečer za 10 kV preuzima manipulaciju, zove ekipe i šalje ih na teren da se ispita problematični dio mreže. Oba dispečerska centra rade 24 sata dnevno. Uzimajući u obzir da taj region ima više od 127.000 korisnika, broj poziva prema dežurnim brojevima je veliki, naročito u periodima kada se jave veći problemi na mreži – kazali su u CEDIS-u.

Dispečer 0.4 kV Rajko Raičević radi direktno na mjestu gdje se primaju pozivi za prijavu kvara, pa često što u šali, što u zbilji kaže da za ovaj posao čovjek treba prvenstveno da ima dobre živce.

-Treba ostvariti komunikaciju na profesionalnom, kuturnom i ljudskom nivou, iako ponekad, sa druge strane žice, imamo korisnike koji znaju biti vrlo neprijatni u razgovoru. Mi smo jedina karika između korisnika i CEDIS-a kada je u pitanju prijava kvara na mreži. Tu smo da saslušamo korisnika i da predam prijavu ekipi koja će u najkraćem roku taj problem i riješiti. I sigurno je, koliko i u njihovom, toliko i u našem interesu da riješimo problem koji korisnik ima na što bolji način. Imamo mnogo primjera kada nas zovu za stvari koje nijesu u nadležnosti CEDIS-a. Najčešće su to pitanja vezana za račune, ali saslušamo ih, pa uputimo na Elektroprivredu. Nekada korisnik krene vrlo oštrim riječima prema nama, ali kada ga dočeka smiren glas dispečera sa punim uvažavanjem njegovog problema, komunikacija se usmjeri na pravu stranu. Često se i izvinjavaju nakon obavljenog razgovora, vide da su pogriješili i mi zaista razumijemo svakoga ko nam se obrati. Veliki je obim posla za dežurnu službu. U “mirnom” danu imamo do 30 sitnih prijava koje zahtijevaju izlazak ekipe na teren, a da onda ne govorimo o onim danima kada bude većih poremećaja u radu mreže… Zahtjevan je i složen posao koji obavljemo – zaključuje Raičević.

Greške se skupo plaćaju

U 10 kV dispečerskom centru Regiona 2, upravlja sa oko 1.550 trafostanica, deset do 15 ekipa na terenu i komunicira sa oko 15 uklopničara. Rad sa tako puno ljudi i energetskih objekata mora biti dobro koordiniran, kako bi se iz mreže izvukao maksimum uz najkraća beznaponska stanja. Samo takvim načinom rada se na najbolji način mogu zadovoljiti potrebe oko 127.000 korisnika u Regionu 2.

Ovako o svom radnom mjestu govori Nikola Rašović, koji je ujedno najmlađi dispečer u 10 kV dispečerskom centru.

-Posao dispečera je veoma odgovoran, prvenstveno zbog toga što se greške skupo plaćaju. Koliko god da je krajnji cilj obezbijediti napajanje korisnika u što kraćem vremenu, dispečerima je ipak primarni zadatak sačuvati ekipe na terenu, jer od dispečera zavisi vođenje posla i rad tih ekipa. Bez odobrenja dispečera, ekipe ne smiju ništa započeti da rade na mreži. Zato dispečer mora u svakom trenutku biti koncentrisan kako bi to što govori ekipama bilo ispravno. Od toga im zavise životi. Ne postoji za nas dan kada nema posla. Mreža je živ sistem. Ali su naročito izazovni oni dani kada se na mreži dešavaju veći poremećaji. Tada dispečer istovremeno radi sa svim raspoloživim ekipama na terenu – priča dispečer Nikola Rašović o svim izazovima svoga posla.