DRUŠTVO SLAJDER

FOND ZA KVALITET I TALENTE PROMOVIŠE PRAVE VRIJEDNOSTI: Pola miliona i 500 nagrada za najbolje

Osnivanjem Fonda za kvalitet i talente promovišu se prave vrijednosti i društvo usmjerava na svoj najbolji dio: najbolje nastavnike, učenike i škole, poručeno je danas na radom sastanku ministra prosvjete dr Damira Šehovića sa medijima. Sastanak je održan sa ciljem razgovora o Konkursu za dodjelu sredstava iz pomenutog Fonda, koji je raspisan prije nekoliko dana. U radu je učestvovao i dio komisije koja će vrednovati pristigle prijave: Slobodan Savović kao predstavnik Sindikata prosvjete, Zoja Bojanić-Lalović iz Unije direktora, kao i predstavnici Ministarstva prosvjete. Predsjednik Komisije za vrednovanje prijava pristiglih po Konkursu je potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) prof. dr Ljubiša Stanković.

Ministar Šehović rekao je da se po prvi put ovolika sredstva izdvajaju za talente i najbolje nastavnike, kao i da je cilj Fonda bio transparentna, redovna i sistemska, umjesto ad hoc dodjele sredstava. Po ovom konkursu će, kako je najavljeno, iz Fonda biti dodijeljeno oko pola miliona eura. Nagrade će se, u zavisnosti od kategorije za koju se dodjeljuju,  kretati od 500 do 2000 eura, a prosjek nagrada će biti 1000 eura. Ministar je objasnio da će se dodijeliti oko 500 nagrada učenicima i nastavnicima, dok će sredstva školama biti dodijeljena po nešto drugačijoj proceduri.

-Konkursnu dokumentaciju učenici i nastavnici predaju do 20. oktobra, a odluka će biti donijeta do kraja novembra. No, nezavisno od konkursa, jedan dio učenika će po automatizmu dobiti nagradu iz sredstava Fonda, i to oni koji su prošle godine osvojili nagradu na državnom takmičenju u znanju u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore, ili međunarodnom takmičenju u znanju u koordinaciji Ispitnog centra Crne Gore-kazao je Šehović.

Ministar je posebno istakao da su članovi Komisije koja će vršiti pregled dokumentacije takvi da garantuju potpunu transparetnost i profesionalnost, jer Komisijom predsjedava Ljubiša Stanković kao predstavnik CANU, ali i da su članovi nevladine organizacije, strukovna udruženja, muzičke škole, Unija direktora, Ispitni centar, Centar za stručno obrazovanje, Zavod za školstvo, Ministarstvo prosvjete, Unija srednjoškolaca.

Slobodan Savović je, kao predstavnik Sindikata i član Komisije za dodjelu sredstava iz Fonda, rekao da se na ovaj način svega uvode jasni parametri u vezi sa dodjelama nagrada i na taj način se izbjegavaju paušalne ocjene o talentu i uspjehu djece ili postignućima i pregalaštvu nastavnika.

-Mi bismo voljeli da u godinama pred nama bude dodijeljeno i 1000 nagrada nastavnicima, jer mi smo tu da štitimo položaj prosvjetnih radnika i ovo je jedan od načina-kazao je Savović.

Zoja Bojanić – Lalović istakla je da Fond pokazuje da se sistemski bavimo talentima i njihovim postignućima.

-Ovime se mladima ukazuje na prave uzore i poručuje da ih podržavamo, da ih prepoznajemo i da se njima bavimo-rekla je Bojanić-Lalović.

Mn.M.

Foto: B. Šekularac