DRUŠTVO

PODGORICA: Osnovana NVO ,,Artemida” za pomoć ženama koje imaju problem sa narkoticima

U Podgorici je osnovana NVO “Artemida”. Udruženje čine bivše korisnice psihoaktivnih supstanci, žene u aktivnoj fazi drogiranja, žene koje su u vezi ili braku sa zavisnicima od psihoaktivnih supstanci ili u vezi ili braku sa bivšim korisnicima droga, kao i brojni stručnjaci iz ove oblasti.

Udruženje je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj stvaranje društva ravnopravnosti, unaprjeđenje položaja ovih žena postizanjem njihovog učešća u društvenom i političkom životu, u skladu sa modernim principima i praksama, promovisanje ekspertskog i iskustvenog potencijala ovih žena, podsticanje kritičkog promišljanja stvarnosti, konstruktivne komunikacije i poštovanja ljudskih prava, kao i uticaja na javnu zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu politiku u Crnoj Gori.

Organizacija će svoje ciljeve ispunjavati kroz organizaciju stručnih skupova, savjetovanja, seminara i drugih oblika edukacije; saradnju sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave afirmacijom ženskog učešća u socijalnoj, zdravstvenoj i obrazovnoj politici; osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku da bi bile u stanju da donose autonomne odluke i ostvare prava na život bez nasilja; promociju ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou; aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (korisnice psihoaktivnih supstanci, zatvorenice zavisnice, Romkinje zavisnice itd.); jačanje stručne osposobljenosti članica Udruženja; psihosocijalne pomoći i podrške korisnicama psihoaktivnih supstanci i dostupnosti tretmana u zajednici; objavljivanjem knjiga i drugih publikacija o unaprijeđenju socijalne i zdravstvene zaštite u Crnoj Gori; unaprijeđenje ljudskih prava, humanitarnog rada i unaprijeđenja tretmana liječenja, prevencije, resocijalizacije i socijalne inkluzije; prevenciju virusnih hepatitisa i HIV/AIDS-a; edukaciju i podizanje nivoa svijesti o bolestima zavisnosti kod žena i specifičnostima tretmana rehabilitacije i resocijalizacije žena korisnica psihoaktivnih supstanci.

Svi oni koji imaju problem i oni koji imaju želju i volju da pomognu radu organizacije mogu se javiti na broj telefona 069864090 ili putem mejla [email protected]

One Response to PODGORICA: Osnovana NVO ,,Artemida” za pomoć ženama koje imaju problem sa narkoticima

  1. Dragongirl

    6. Juna 2018. u 10:19

    Da se nasklapate malo para, neka, neka.