DRUŠTVO PREPORUKA

CRNA GORA: Više novca za bezbjednost hrane

Foto: Pixabay.com

Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu za Ministarstvo poljoprivrede predviđeno je 29,4 miliona eura, što je za 3,1 milion, odnosno 11,8 odsto više u odnosu na ovogodišnja izdvajanja.

Do rasta budžeta tog resora došlo je najviše zbog povećanja izdvajanja za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, piše Pobjeda.

Za ovaj program predviđeno je 3,3 miliona, što je za 55,5 odsto više nego lani, kad je ta suma bila 2,14 miliona eura. Za ovu organizacionu jedinicu za bruto zarade i doprinose predviđen je 1,07 miliona eura, što je za 193 posto više u odnosu na ovu godinu.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za bruto zarade 89 zaposlenih.

Predviđeno je da rashodi za usluge za program bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove iznose 613,3 hiljade eura, što je za 153,5 odsto više.

Najveći dio sredstava u okviru ove grupe izdataka planiran je na poziciji “ostale usluge“ u iznosu od 570 hiljada eura. Iz sredstava opredijeljenih na ovom izdatku prevashodno će se finansirati poslovi vezani za zdravstvenu zaštitu bilja, sjemenski i sadni materijal, zaštitu biljnih sorti, bezbjednost hrane na nivou primarne poljoprivrede i genetski modifikovani organizmi iz ove oblasti i to u skladu sa programima fitosanitarnih mjera kojim se detaljno utvrđuje namjena opredijeljenih sredstava i bezbjednosti hrane.

Za program poljoprivreda i ribarstvo u ovogodišnjem budžetu bilo je predviđeno 14.6 miliona eura, dok je za narednu godinu predviđeno 15.06 miliona za poljoprivredu i 605,3 hiljade za ribarstvo.

Izvor: Pobjeda/rtcg.me