DRUŠTVO PREPORUKA

ZA DJECU OD 9 DO 18 GODINA: ,,Lingva Mont“ iz Podgorice organizuje kamp engleskog jezika u Velikoj Britaniji

Kulturno obrazovna ustanova „Lingva Mont“ iz Podgorice posjeduje dugogodišnje iskustvo u organizaciji i realizaciji kurseva stranih jezika,  licencirana je od strane  Ministarstva prosvjete za engleski jezik. Veliki broj učesnika svih uzrasta pohađa kurseve jezika u organizaciji Lingva Mont.

Pored učenja engleskog jezika uz podršku iskusnih profesora u Crnoj Gori, ,,Lingva Mont“ organizuje ljetnje kampove učenja engleskog jezika u Velikoj Britaniji. Saradnja sa školom ELAC iz Bath-a, Velika Britanija,  traje već nekoliko godina i nastavlja se u 2017.godini. Škola ELAC posjeduje licencu Britanskog Savjeta i jedna je od vodećih institucija u ovoj oblasti koju pohađaju polaznici iz cijelog svijeta. Bez obzira na uzrast i nivo znanja, uz pomoć kvalifikovanih profesora i najsavremenijih metoda učenja koje su tematski i funkcionalno povezane sa van nastavnim aktivnostima i načinom života u Britaniji, polaznici će biti na najbolji način upućeni u tajne engleskog jezika, kao jezika svjetske kominikacije.

Škola otvara vrata svojih centara koji su raspoređeni po cijeloj Britaniji: Nottingham, Bath, Christ's Hospital School – Horsham i šire. Djeca širom svijeta, uzrasta od 9 do 18 godina borave u kampu koji nudi raznovrstne aktivnosti koje predstavljaju jednu cjelinu ugodnog boravka, druženja i učenja.

Nastavu izvode iskusni profesori koji posjeduju licencu za rad sa ovim uzrastom. Nastava se odvija sa malim brojem učenika koji prethodno prolaze kroz provjeru nivoa znanja. Nedjeljni fond časova engleskog jezika je uklopljen sa ostalim aktivnostima i traje 20 časova, i osmišljen je na način da djeci omogući učenje kroz razgovor, simulaciju, glumu, kao  i korišćenje savremenih IT alata, kako bi se jezik savladao na najbolji mogući način.

Ono što kompletan boravak čini privlačnim su veliki broj aktivnosti kao što su: sportovi, društvene igre i ekskurzije.

Djeci se nudi veliki broj sportskih aktivnosti ka što su: fudbal, košarka, tenis, klizanje, plivanje, zavisno od interesovanja djece i uzrasta. Učešće na ovim aktivnostima omogućava neprekidno druženje djece u kampu, koji na taj način unaprjeđuju engleski jezik.

Škola nudi polu dnevne i dnevne izlete. Pored učenja jezika, djeca treba da se upoznaju i sa kulturom i običajima zemlje čiji jezik uče. Ekskurzije imaju edukativni karakter i omogućavaju da se djeca upoznaju sa znamenitostima koje nudi kompletan program. Obezbijeđena je posjeta Londonu, Oxfordu, Bathu, Manchesteru, kao i drugim gradovima u Velikoj Britaniji.

Djeca takođe uživaju u druženju sa vršnjacima iz drugih država, tako da kroz direktan kontakt na engleskom jeziku, uspostavljaju  prijateljstva i zajedno učestvuju u velikom broju večernjih aktivnosti: karaoke, talent show, kviz, disko večeri itd.

Kamp je osmišljen na način da omogući djeci ugodan boravak u sobama sa jednim ili više kreveta, odličnu  i raznovrsnu hranu kroz tri obroka koja je takodje prilagođena za svačiji ukus. Kompletan boravak u kampu omogućava da se djeca osjećaju bezbijedno, bezbrižno i slobodno u ljetnjim mjesecima (jul, avgust) kada su na odmoru.

Kontakt telefon: 068 807 580 –   067 268 199 – 067 460 441

http://www.elac.co.uk

[email protected]