DRUŠTVO PREPORUKA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA: Isplata socijalnih naknada počinje sjutra

Foto: thinkstock

Isplata socijalnih naknada počinje sjutra, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 225.873,87 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 308.338,50, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 9.243,28 eura.

Za dječji dodatak izdvojeno je 250.642,14 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja 748.686,37 eura, a po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.927,03 eura.

Za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno je 26.640,54 eura, a za putne troškove invalidnih lica 106.011,18 eura.

Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.601.817,41 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.198.607,79 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 280.049,89 eura.

Za naknade roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI ministarstvo je izdvojilo 373.560,83 eura, dok je za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno 154.062,02 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 123.221,54 eura.

Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 18.745,12 eura, za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 32.219,35, dok je za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece obezbijeđeno 4.911.603,20 eura.