KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Kuća Pekića biće dobro Šavnika

kuca-pekica

Kuća Pekića

Ministarstvo kulture Crne Gore finansijski je podržalo izradu konzervatorskog projekta i prvu fazu sanacije kuće Pekića u Šavniku, a početak radova vrijednih 50.000 eura trebalo bi da počne ove sedmice. Kuća Pekića, koja se nalazi na teritoriji opštine Šavnik, potencijalno je kulturno dobro, a u procesu izrade je i detaljan elaborat o procjeni njene kulturne vrijednosti.

Ministar kulture Pavle Goranović prošle godine posjetio je kuću kada je i iniciran rad na sanaciji i ovaj objekat postavljen na listu prioriteta za ulaganje, s obzirom na njen visok potencijal kao kulturnog dobra.

Ministarstvo kulture je, stoga, finansiralo izradu konzervatorskog projekta i iz ovogodišnjeg budžeta izdvojilo finansijska sredstva u iznosu od 50.000 eura za sanaciju kuće Pekića. Predviđeni rok za izvođenje radova na ovom objektu je 60 dana, a nakon završetka radova, Opština Šavnik dobiće prostor namijenjen brojnim kulturnim sadržajima.

Nepokretna kulturna dobra

Savnik_manastir Podmalinsko_01

Manastir Podmalinsko

Savnik_crkva svetog Jovana Krstitelja_Mljeticak_01

Crkva Svetog Jovana Krstitelja – Mljetičak

U Šavniku ima 17 nepokretnih kulturnih dobara, koja su tretirana kroz Projekat revalorizacije i to:

 1. Crkva sv. Arhanđela Mihaila
 2. Crkva sv. Jovana Krstitelja
 3. Crkva sv. Nikole Kosorići
 4. Kuća Novice Cerovića
 5. Manastir Bijela;
 6. Odov most

  Savnik_Odov most_01

  Odov most

 7. Manastir Podmalinsko; Tušinja
 8. Ostaci zgrade Tomice Ćorovića; Vrtoč Polje
 9. Spomen-česma sa pločom; Timar
 10. Spomen-ploča u znak sjećanja na prve borbe sa Italijanskim divizijama, koje su se probijale za Šavnik;
 11. Krnovo Spomenik palim borcima; Boan
 12. Zgrada škole; Pošćenje
 13. Spomen-česma; Dobra voda
 14. Mljetičak, mjesto pogibije Smail-Age Čengića
 15. Pećina; Mokro
 16. Vilina pećina; Timar
 17. Zgrada u kojoj je za vrijeme rata izginula drobnjačka četa; „Potuk“, Sinjajevina
Savnik_manastir Bijela_01

Manastir Bijela

Za sva kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis sprovedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite kulturnih dobara. Projekat je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave. Ukupna sredstva za izradu elaborata iznosila su 6.000 eura.

Savnik_kuca Novice Cerovica

Kuća Novice Cerovića

Popis nematerijalne kulturne baštine sproveden 2012. godine, pokazao je da se na teritoriji opštine Šavnik nalazi pet elemenata nematerijalne kulturne baštine, a dio od toga zavređuje status nematerijalno kulturno dobro, poput predanja o smrti Smail – age Čengića (kompleksan sistem predanja), igre prstena, izrade gusala i pjevanja uz gusle.

Savnik_crkva svetog NIkole u Kosoricima_01

Crkva Sv. Nikole u Kosorićima

Prošle godine za projekat očuvanja kulturnog dobra Spomen ploča u znak sjećanja na prve borbe sa italijanskim divizijama koje su se probijale ka Šavniku izdvojeno 3.000 eura, dok je ove godine u fokusu bila zaštita i valorozacija stećaka na području opštine za šta je Ministarstvo opredijelilo 2.000 eura.

Ustanove kulture

U Šаvniku postoji dom kulture sа višenаmjenskom sаlom sа oko 400 mjestа, bibliotekom sа oko 2.500 nаslovа i 3.500 knjigа. Domovi kulture postoje i u nekoliko selа. Biblioteka ima jednog zaposlenog. U Tušinji se nаlаzi kućа – spomen muzej Novice Cerovićа.