KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Andrijevica će kao dobro čuvati vještine iz narodne medicine i gastronomije

andrijevica_003

Andrijevica (Foto: Kolektiv.me)

Projekat popisa nematerijalne kulturne baštine, koji je sproveden 2012. godine, pokazao je da se na teritoriji opštine Andrijevica nalazi određeni broj elemenata nematerijalne kulturne baštine (dva preliminarno popisana), koji zavređuju status nematerijalno kulturno dobro, poput tradicionalnih vještina iz oblasti narodne medicine i gastronomije.

Nepokretna kulturna dobra

1Na teritoriji Opštine Andrijevica, status kulturno dobro imaju tri spomen-ploče, koje su tretirana kroz Projekat revalorizacija kulturnih dobara i to:

  1. Spomen-ploča na mjestu pogibije rukovodioca sreza andrijevačkog; Trešnjevik
  2. Spomen-ploča na zgradi iz koje je izvedeno i strijeljano 20 rodoljuba 1943.
  3. Spomen-ploča na zgradi u kojoj je radila partijska škola 1943-44.

Za sva kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis provedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite kulturnih dobara. Projekat je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave.

2

Prošle godine napravljen je konzervatorski projekat i sprovodene konzervatorske mjere za kulturno dobro Spomen-ploča na mjestu borbe protiv okupatora, Veliki Krš, Opština Andrijevica Nosilac posla bilo je Ministarstvo kulture, a u ovu namjenu izdvojeno je 4000 eura.

U proteklom periodu Ministarstvo kulture je bilo nosilac posla, finansiralo i sufinansiralo projekate iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara sa teritorije opštine Andrijevica, koji su realizovani ili je njihova implementacija u toku.

Donošenjem Zakona o kulturi (2008. godine), Ministarstvo kulture je sprovelo  sveobuhvatnu reformu zakonske regulative koja se, u prvom redu, odnosila na donošenje propisa iz oblasti kulturne baštine, i to na: Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o muzejskoj djelatnosti, Zakon o arhivskoj djelatnosti i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti, kao i na donošenje brojnih podzakonskih akata. Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore (2011 – 2015. godina) takođe je predviđena reforma ustanova na nacionalnom i opštinskom nivou, što je podrazumijevalo nove institucionalne oblike obavljanja konzervatorske, muzejske i bibiliotečke djelatnosti, uz zakonsku obavezu opština u Crnoj Gori da osnuju muzeje i narodne biblioteke, kao samostalne javne ustanove.

Osnivanje muzeja i biblioteka kao samostalnih javnih ustanova podrazumijeva i reogranizaciju postojećih ustanova iz oblasti kulture i njihove statusne, organizacione, koncepcijske i kadrovske promjene. Opština Andrijevica nema organizovano obavljanje muzejske djelatnosti, a bibliotečka djelatnost se obavalja u okviru JU Centar za kulturu i sport.

Ustanove kulture

Centar za kulturu i sport od marta 2008. godine djeluje u novootvorenoj zgradi Doma kulture, koja je izgrađena poslije više od 30 godina. U novim uslovima, uz pomoć istaknutih pjesnika, slikara, muzičara i drugih stručnjaka, u toku cijele godine organizuju se kulturno – zabavne manifestacije, izložbe, koncerti, poetske večeri. Centralna manifestacija u okviru ovih aktivnosti su ,,Andrijevački dani kulture” koji se organizuju u julu  u čast Dana opštine.

U okviru Centra organizovana je i Gradska biblioteka i čitaonica koja ove godine slavi 110 godina  postojanja. Centar je i izdavač časopisa ,,Vremekazi”, koji je koncepcijski uređen kao vodič kroz prošlost, sadašnjost, a i za budućnost ovih prostora u kulturno-obrazovnom smislu.