KULTURA SLAJDER

KULTURNA BAŠTINA – RIZNICA GRADOVA: Konzervacija Kule Redžepagića u fokusu

Kula-Redzepagica-2

Kula Redžepagića

Ministarstvo kulture kontinuirano obezbjeđuje sredstva za zaštitu i očuvanje kulturnih dobra u opštini Plav. Prošle godine Ministrastvo je opredijelilo 16.000 eura za konzervatorski projekat i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnom dobru Careva džamija, dok je sa 3.000 eura finansiralo konzervatorski projekat i sprovođenje konzervatorskih mjera na dobru Spomen-ploča na mjestu pogibije Beša Bašića i drugova u Doljima.

U tekućoj godini je izdvojeno 16.000 eura za izradu konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera za kulturno dobro Kula Redžepagića.

Plav_Kula Redzepagica_02

Unutrašnjost Kule Redžepagića

 

Dom kulture

Javna ustanova Dom kulture na lokalnom nivou kooridinira sve projekte vezane za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Riječ je o kompleksnoj ustanovi, koja osim ostalih, obavlja i bibliotečku djelatnost. Biblioteka ima šest zaposlenih.

Ministarstvo kulture je nakon donošenja seta zakona iz oblasti kulturne baštine, imalo brojne aktivnosti u cilju njihove potpune implementacije, a naročito u pogledu sprovođenja odredbi zakona o muzejskoj djelatnosti i o bibliotečkoj djelatnosti, kojima je propisano da se javne opštineske ustanove za obavljanje muzejske, odnosno bibliotečke djelatnosti obavljaju u okviru samostalnih javnih ustanova.

 

Plav_manastir Brezojevica_01

Manastir Brezojevica

Cijeneći da Narodna biblioteka obavlja djelatnost za potrebe građana, na području za koje je osnovana, obezbjeđujući im jednake uslove za kulturni razvoj, obrazovanje i informisanje, Ministarstvo kulture će pružiti podršku za projekte koji su od javnog interesa i za dobrobit svih građana.

Plav_Careva Dzamija_02

Careva džamija

Nepokretna kulturna dobra

Na teritoriji Opštine Plav, status nepokretnog kulturnog dobro, imaju  četiri objekta koja su tretirana kroz Projekat revalorizacije kulturnih dobara i to:

  1. Careva džamija
  2. Kula Redžepagića
  3. Manastir Brezojevica
  4. Zgrada bivše OŠ Brezojevica
  5. Spomen-ploča u znak borbe protiv okupatora, Čakovec
  6. Spomen-ploče na mjestu pogibije Beša Bašića i drugova u Doljima

Za sva kulturna dobra urađeni su elaborati, koji sadrže detaljan opis sprovedenih aktivnosti, kao režim i mjere zaštite. Projekat je implementiralo Ministarstvo kulture i Uprava za zaštitu kulturnih dobara u saradnji sa svim nacionalnim i lokanim institucijama iz oblasti kulturne baštine,  kao i državnim i lokalnim organima uprave. Ukupna sredstva za izradu elaborata su 1.320 eura.

Brojni planovi

U narednom periodu u smislu zaštite i očuvanja kulturnih dobara planirane su aktivnosti na Staroj školi u Velici.

Plav_OS Brezojevica_01

OŠ Brezojevica

Lokacija stare škole, koja trenutno nije u funkciji, predstavlja seosko središte, a u njenoj neposrednoj blizini nalazi se spomenik Veličanima stradalim u julu 1944. godine. Objekat je nedovoljno održavan više decenija i stoga u veoma lošem stanju. Za stanovnike Velike i plavsko-gusinjskog kraja, stara škola predstavlja izuzetno značajni kulturno istorijski objekat za koji vezuju svoju istoriju, kulturu i tradiciju. Ovo posebno zbog činjenice jer se prošle godine navršilo 160 godina školske nastave u ovom kraju. Postojeći objekat stare škole izgrađen je početkom prošlog vijeka, a posljednji put je obnovljen nakon Drugog svjetskog rata. Do 1974. godine u njemu se redovno odvijala nastava kada je za iste potrebe izgrađena nova škola. Objekat stare škole je pravougaone osnove, prizemlje zidano kamenom, kasnije malterisanih fasada, dvoslivnog krova.  Do prije nekoliko godina služio je različitim djelatnostima i potrebama Velike.

U posljednje vrijeme postoji interes stanovnika ovog kraja, Mjesne zajednice Velika i NVO ,,Klub Velika” da staru školu saniraju i privedu namjeni od značaja za užu i širu društvenu zajednicu (lokalni istorijski i etno muzej, biblioteka, klub Veličana, tradicionalna zadruga, edukativni školski prostor, usluge i sl.).

Osim toga, NVO se obratila Ministarstvu kulture sa inicijativom o osnivanju biblioteke u selu Velika.