DRUŠTVO SLAJDER

INTERESOVANJE ZA DOMOVE STARIH U PORASTU: Na listi čekanja za ,,Grabovac” u Risnu 60 zahtjeva

Risan_Dom_starih_04_12U ovom momentu u domovima starih u Risnu i Bijelom Polju boravi 428 korisnika. U Bijelom Polju ne postoji lista čekanja, dok je u Domu starih u Risnu 60 zahtjeva za smještaj na čekanju. Iz Ministarstva rada navode da postojeći kapaciteti nijesu dovoljni da odgovore aktuelnim potrebama starih lica, ali da se radi na njihovom proširenju.

Smještaj starih, ne računajući privatne domove, moguće je realizovati u tri rezidencijalne ustanove: ,,Grabovac” u Risnu, ,,Bijelo Polje” u tom gradu i JU Specijalni zavod ,,Komanski most” koji je namijenjen smještaju odraslih i starih invalidnih lica.

Najveće interesovanje kada je riječ o zbrinjavanju starih vlada za risanski ,,Grabovac” jer su u njemu, po mnogim ocjenama, uslovi smještaja i briga osoblja najbolji, ali i finansijski najpovoljniji.

Direktor Doma ,,Grabovac” Zoran Vukićević kaže da je trenutno u njemu smješteno 290 osoba, dok 60  čeka na prijem.

 zoran vukicevicradio skala

Zoran Vukićević (foto: Radio skala)

– Postoje prioriteti u odnosu na prijem lica koji se smještaju u ustanovu. To je veliki broj ljudi koji, nažalost, nema nikoga od porodice ili ima ali, su izgubili kontakt zbog narušenih porodičnih odnosa. Tu su i osobe koje se nalaze u teškim materijalnim, stambenim prilikama i koji su u lošem zdravstvenom stanju, a nemaju nikoga ko je u mogućnosti da vodi brigu o njima, dakle oni kojima je zadovoljenje egzistencijalnih potreba ugroženo – kaže Vukićević. On objašnjava da sve od navedenog procjenjuje stručni tim ustanove u saradnji sa nadležnim Centrom za socijalni rad.

Vukićević navodi da je najveći broj korisnika starosti između 60 u 80 godina, manje je onih između 40 i 50, ali ima i takvih.

– Najmlađi korisnik ima 38 , a najstariji 104 godine – kaže Vukićević.

Cijena smještaja u ,,Grabovcu“ je 300 eura na odjeljenju gerijatrije (H paviljon) i na paviljonu psiho-gerijatrije (G paviljon), dok za osobe koja su smještene na odjeljenjima za palijativnu njegu i demenciju cijena smještaja iznosi 450 eura.

– Važno je napomenuti da 20 odsto naših stanara učestvuje u troškovima smještaja u punom iznosu cijene. Za one čiji iznos penzije ne pokriva pun iznos, a nadležni centar za socijalni rad utvrdi da njihova rodbina nije u mogućnosti da učestvuje u doplati, razlika do pune cijene pada na teret naše ustanove. Veoma važno je napomenuti da se najveći broj korisnika, njih 55 odsto, prije smještaja u našu ustanovu nalazilo u stanju socijalne potrebe, odnosno nijesu imali nikakva primanja, pa je smještaj po cijeni od 200 eura za njih obezbjedilo resorno Ministarstvo iz budžetskih sredstava Vlade – ističe Vukićević.

Dom u Risnu ima više službi koje su uključene u direktan rad sa korisnicima kao što su medicinska i socijalna služba, zatim ona koja se bavi administrativnim dijelom za pravne i opšte poslove, računovodstvo, tehnička služba, kuhinja, vešeraj.

– Zdravstvena briga i njega provodi se trenutno od strane jednog ljekara, 40 medicinskih sestara i tri njegovateljice, četiri fizioterapeuta. Pored navedenih medicinskih radnika, u zdravstvenoj brizi učestvuju ljekari konsultanti i to psihijatar dva puta, a internista kardiolog i stomatolog jednom sedmično, fizijatar svakih 15 dana, dermatolog jednom mjesečno. Socijalnu službu čine dva socijalna radnika, jedan psiholog, koordinator u drugoj smjeni – navodi Vukićević. On dodaje da je i ,,Grabovac“ u procesu reformi, tako da će sistematizacijom koja je usvojena predviđena promjena broja radnika na određenim radnim mjestima kao i pojačanje radne snage, za čime postoji potreba i čemu se, kako kaže, teži.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja navode da su osnovni stručni postupci procjene potreba starih lica i individualnog planiranja u ustanovama razvijeni u skladu sa savremenim zahtjevima, ali da postojeći kapaciteti nijesu dovoljni da odgovore aktuelnim potrebama starih lica.

– Još ne postoji mogućnost obezbieđenja smještaja starih lica sa demencijom i duševnim problemima – navode u Ministarstvu.

U okviru Regionalnalnog stambenog programa Ministarstvo će realizovati „Projekat izgradnje Doma za stare“ u Pljevljima, čija ukupna vrijednost iznosi 2.612.407 eura, za smještajni kapacitet od 68 mjesta. Završen je glavni građevinski projekat sa revizijom, a opština Pljevlja izdala je građevinsku dozvolu. U toku je priprema tenderske dokumentacije. Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora u toku izvodenja radova,  kao i poziv za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na objektu Doma za stara lica u Pljevljima biće objavljen u oktobru 2015. godine.

Iz Ministarstva navode da je, takođe planirana rekonstrukcija vojnih objekata u Nikšiću za potrebe smještaja 250 korisnika. Izrada glavnog građevinskog projekta je u toku.

D.V.