DRUŠTVO PREPORUKA

INSPEKCIJA: Zapečaćeno deset objekata

setaliste budva

U periodu od 13. do 20. avgusta izvršena su 1434 inspekcijska nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 816 nepravilnosti. U 282 slučaja izrečena je mjera ukazivanja za otklanjanje nedostataka, donesena su 273 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, izdato 80 zabrana rada i izrečena 623 prekršajna naloga sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 190.421,00€. Podneseno je pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda i jedna krivična prijava, zapečaćeno je 10 objekata i oduzeta roba u vrijednosti od 123,00€.

U izvještaju Uprave za inspekcijske poslove navodi se da se inspekcijski nadzor sprovodio u skladu sa dinamičkim planom aktivnosti Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, zaključcima sa redovnog sastanka Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, kao i po prijavama.

 

U prethodnom periodu nadzor je bio usmjeren na kontrolu kupališta u pogledu  posjedovanja odobrenja za rad, ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova, spasilačke službe, postavljanja uređaja i opreme, izdavanja fiskalnih računa za usluge plažnog mobilijara, oslobođenog dijela kupališta.

Kontrolisani su objekti privremenog karaktera u zoni morskog dobra (pultovi, punktovi, tezge, ljetnje bašte ugostiteljskih objekata, plažni barovi), kao i izdavanje fiskalnih računa, utvrđivanje porijekla robe, zapošljavanje i dr.

Uprava za inspekcijske poslove je sprovodila zajedničke aktivnosti sa Komunalnom policijom i Upravom policije na šetalištima.

Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neposjedovanje ili nepotpune deklaracije na namirnicama, neizdavanje računa, neisticanje obavještenja o pravu potrošača na reklamaciju i nepropisano vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe i pružanju trgovinskih usluga, sanitarno-higijenske nedostatke u većim objektima, neposjedovanje sanitarnih knjižica kod subjekata koji posluju sa hranom, robu sa isteklim rokom, postavljanje privremenih objekata bez prethodno pribavljenog odobrenja –rješenja od JPMD, neposjedovanje odobrenja lokalne uprave za rad kupališta i dr.

U narednom periodu inspekcijski nadzor će biti usmjeren na šetališta, u cilju suzbijanja pojave sive ekonomije. Kontrolisaće se pripremanje i usluživanja hrane u privremenim ugostiteljskim objektima, trgovinski objekti, plaže i plažni  barovi.