DRUŠTVO PREPORUKA

AKTUELNO: Besplatni udžbenici za djecu iz socijalno ugroženih porodica

udzbenci
Ministarstvo prosvjete obezbijedilo je udžbenike za djecu bez roditeljskog staranja, čiji su roditelji, odnosno staratelji korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, sa posebnim obrazovnim potrebama, koja su smještena u ustanovama socijalne i dječije zaštite i porodičnom smještaju. Za učenike romske i egipćanske populacije koji pohađaju prva tri razreda udžbenike je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, dok je za učenike ostalih razreda udžbenike obezbijedilo Ministarstvo prosvjete.

-Na osnovu spiskova osnovnih škola, za sada, Ministarstvo prosvjete je obezbijedilo nabavku 6.128 novih kompleta udžebenika i to: 5. 811 kompleta za učenike koji nastavu pohađaju na crnogorskom jeziku i 317 kompleta udžbenika za učenike koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku, za šta je izdvojeno preko 440.000 eura-  saopšteno je iz resornog ministarstva.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva će osnovnim školama dostaviti do 25. avgusta udžbenike koji će biti podijeljeni na početku školske godine, kada će biti podijeljeno i 3.541 kompleta korišćenih udžbenika sa dopunjenim novim izdanjima sa kojima raspolažu osnovne škole.