Porto Novi
MAGAZIN PREPORUKA

JAPANSKI SINDROM PRIJETI SVIJETU: Jednostavno ne žele seks

japanSekkusu shinai shokogun ili sindrom celibata je jedinstvena japanska pojava. Naime, nezainteresovanost za seks u Japanu je dosegla tako visok  nivo da bi se mogla odraziti na ostatak svijeta, tvrdi Business Insider.

Preumorni zbog posla

Kako javlja Japan Times, obje brojke pokazuju porast od 5% u odnosu na slično istraživanje prije dvije godine.

Što se tiče razloga, 21,3 odsto oženjenih muškaraca i 17,8 odsto udatih žena tvrdi da su preumorni zbog posla, dok je čak 23% udatih žena reklo da je seks dosadan. Čak 18 % muških ispitanika je reklo da imaju jako malo interesa za seks ili im je odbojan.

Trećina Japanaca nije nikad imalo seks

Neka druga istraživanja pokazuju slične trendove, ali još više izražene. Naime, prema istraživanju koje je provedeno 2011. godine, 27% muškaraca i 23% žena kaže da nijesu zainteresovani za romantične veze. Još više zabrinjavajuće je da čak 61% muškaraca u dobi od 18 do 34 godine nije u vezi. U istom tom dobnom rasponu, 36% muškaraca i 39% žena nikad nije imalo seks.

Stručnjaci tvrde da je  takav odnos prema vezama nastao zbog visoke ekonomske razvijenosti i polne nejednakosti u Japanu. Naime, prema brojkama koje objavljuje World Economic Forum, Japan se nalazi na 104. mjestu po jednakosti polova, odmah iza Armenije.

Ovakvi podaci su zabrinjavajući, pogotovo kad se uzme u obzir da Japan ima dosta nisku stopu nataliteta. Takve brojke bi mogle dovesti do toga da Japan ima 107 miliona stanovnika do 2040. godine što je 20 miliona manje nego prema posljednjem popisu stanovnika.