MAGAZIN

NEOTKRIVENE LJEPOTE CRNE GORE: Lipovo

Od Jadranske magistrale pa sve do podnožja i početka Sinjavine nalazi se Lipovo. To je najveće kolašinsko selo koje ima i Bakoviće i Planu i Vojkoviće i Bistricu i Blatinu i Migalovicu i Gornje Lipovo. Presječeno je Bistricom i Plašnicom, sa spojenim ravninama i visinama,  modernim i tradicionalnim i utabanim stazama ka Sinjavini. Dovoljno poznato, ali i neistraženo. Mistika traganja je lipovsku vodu dovela do poznatog flaširanog gutljaja. A toliko traganja predstoji i može da se desi na ovoj podsinjajevinskoj adresi. Svaki prostor za kojim se traga, može i mora da obnovi nekadašnje brojeve koji su se mjerili i pisali hiljadama. I škole i fabrike i farme, ali i neistražena prostranstva koja zovu.

LIPOVO, kamene kuce FOTO 8

Kamene kuće u Lipovu

 

LIPOVO, Blatina FOTO 1

Blatina

LIPOVO, mostic I FOTO 6

Most u Lipovu

LIPOVO. skola Bistrica FOTO 4

Škola

LIPOVO; sa Zdrijela FOTO 2

Pogled sa Ždrijela