DRUŠTVO

DR MILAN MIJOVIĆ: Centar za kardiohirurgiju radi u punom kapacitetu

dr. Milan Mijovic

Direktor Kliničkog centra dr Milan Mijović ocijenio je da Centar za kardiohirurgiju radi punim kapacitetom, što je kako kaže i bio cilj uvođenja koordinacije.

– U Centru za kardiohirurgiju  20. februara 2015. godine uvedena je koordinacija od strane direktora Kliničkog centra Crne Gore, sa jasnim zadatkom da se urede poslovni procesi, stabilizuju poremećeni međuljudski odnosi, uredi lista čekanja i u narednom periodu poveća broj kardiohirurških intervencija. Prvi rezultati su u potpunosti opravdali poteze menadžmenta, tako da Centar radi punim kapacitetom, povećava se broj kardiohirurških procedura, uvode se uputstva za svaku proceduru pojedinačno, te pripremaju nova rješenja za predoperativnu pripremu i veću dostupnost zdravstvene usluge iz ove oblasti crnogorskim osiguranicima – kazao je za MNE magazin direktor KCCG Milan Mijović. On podsjeća da je o svim postupcima crnogorska javnost obaviještena 20. februara 2015. godine saopštenjem Kliničkog centra.

Pitali smo direktora KCCG da li je tačno da je on zahtijevao smjenu dr Aleksandra Nikolića, načelnika Centra za kardiohirurgiju i ako jeste  da saopšti razloge i dobili odgovor:

– Postavljanje direktora klinika i centara Kliničkog centra spada u nadležnost generalnog direktora KCCG, te samim tim nijesam mogao tražiti saglasnost od samog sebe. Ovaj odgovor dovoljno govori o tvrdnji dr Nikolića i ne bih dalje polemisao.